Brady Tkachuk Authentic Jersey  Trang chủ - Hóa Đơn Điện Tử Viettel

Đăng ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel

Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 01/11/2020.
Đối với những doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018.
Dịch vụ hóa đơn điện tử là giải pháp giúp Doanh nghiệp, Tổ chức có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.
1
Tiết kiệm thời gian
2
Tiết kiệm chi phí
3
An toàn, bảo mật
4
Giải pháp thông minh

Tại sao nên dùng hóa đơn điện tử Viettel

 
 

Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel


– Bảng giá trên áp dụng doanh nhiệp vừa và nhỏ sử dụng trên hạ tầng của Viettel
– Khách hàng được sử dụng miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử
(*) Doanh nghiệp lớn, có sẵn hạ tầng công nghệ thông tin và yêu cầu tích hợp riêng, yêu cầu đáp ứng nghiệp vụ riêng của doanh nghiệp
>> Xem thêm bảng giá Tại Đây
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ sử dụng dịch vụ

Đối tác

Grady Jarrett Jersey