Tin tức

20/11/2017
Chon Mau Hoa Don 2

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Khởi tạo thông tin doanh nghiệp

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khởi tạo thông tin doanh nghiệp. Chức năng gồm 3 chức năng chính: – Cập nhật thông tin doanh […]
20/11/2017

Bảng giá Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel cho doanh nghiệp lớn

Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử viettel cho doanh nghiệp lớn Lợi ích khách hàng: – Viettel cung cấp giải pháp hóa đơn phù […]
20/11/2017

Bảng giá Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử viettel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Lợi ích khách hàng: – Nhanh chóng sử dụng hóa đơn […]
20/11/2017
Hoa Don Dien Tu Viettel Chuc Nang Quan Ly Chi Nhanh

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Chức năng quản lý chi nhánh

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khai báo các Chi nhánh của Doanh nghiệp. Chức năng bao gồm các chức năng sau: Tra cứu Chi […]
20/11/2017
Man Hinh Sau Khi Dang Xuat

Đăng nhập, Đăng xuất, resset & đổi mật khẩu hệ thống hóa đơn điện tử VIETTEL

Chức năng Đăng nhập hệ thống hóa đơn điện tử VIETTEL: – Chức năng này cho phép Người dùng đã được phân quyền, được cấp user […]