Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử năm 2019

Lay Hoa Don Dien Tu Viettel

Lay Hoa Don Dien Tu Viettel

Hóa đơn điện tử đang dần trở thành hình thức hóa đơn phổ biến của hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên để có thể phát hành hóa đơn điện tử các doanh nghiệp cần đáp ứng những điệu kiện như thế nào? Đăng ký hóa đơn điện tử  năm 2019 cần những gì?

Điều kiện phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai thuế hoặc đang sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
– Doanh nghiệp phải có chữ ký số theo quy định của pháp luật.
– Doanh nghiệp cần có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
– Có đội ngũ kỹ thuật, người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử cần thủ tục gì?

Bước 1:  Doanh nghiệp – tổ chức phải thực hiện ra quyết định về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan Thuế bằng giấy hoặc văn bản điện tử.(theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32/20111/TT của Bộ Tài Chính  ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về nội dung của HĐĐT). 

Bước 2: Trước khi khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử phải thông báo kèm theo Thông tư phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Bước 3: Sử dụng chữ ký số ký vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi theo đúng định dạng đến cơ quan Thuế.

Lưu ý: Hoàn thành thủ tục giấy tờ ở 3 bước trên và gửi cho cơ quan Thuế cùng một lúc.

Trong trường hợp nếu cơ quan thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp sau 2 ngày làm việc, thì doanh nghiệp nghiễm nhiên được phép xuất hoá đơn điện tử một cách hợp pháp.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng của Viettel

Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử:

Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 01/11/2020. Đối với những doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018.

Tổng hợp những thông tin cần thiết về nghị định 119/2018/NĐ-CP có thể tham khảo tại đây.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện doanh nghiệp – tổ chức kinh tế phát hành hóa đơn điện tửcác bước đăng ký hóa đơn điện tử.

Mọi thắc mắc liên quan Hóa Đơn Điện Tử quý khách hàng liên hệ hotline: 0985.89.89.98.

Hoặc đăng ký nhận tư vấn miễn phí tại đây:

 

Bình luận Facebook