Tổng hợp quy định 119 về hóa đơn điện tử của Chính phủ ban hành

Nhung Diem Moi Trong Quy Dinh Ve Hoa Don Dien Tu Theo Nghi Dinh 119 2018 Nd Cp

Nhung Diem Moi Trong Quy Dinh Ve Hoa Don Dien Tu Theo Nghi Dinh 119 2018 Nd Cp

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp cần đặc biệt cần phải lưu tâm. Để giúp khách hàng có được cái nhìn tổng quan nhất, dưới đây, hoadondientuviettel.com sẽ tóm lược những nội dung quan trọng của Nghị định.

Thuật ngữ chuẩn xác về Hóa đơn điện tử

Nghị định giải thích rõ: Hóa đơn điện tử là hóa đơn thể hiện dưới dạng dữ liệu do tổ chức, các nhân bán hàng hóa, cũng cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số. ký điện tử theo quy định tại Nghị định 199, bằng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

Các quy định 119 về hóa đơn điện tử về Hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến các tổ chức doanh nghiệp vừa và lớn, đối tượng nào cần sử dụng hóa đơn điện tử? Nguyên tắc lập , cách quản lý, nội dung… cần nắm bắt những thông tin gì? Mời các bạn xem chi tiết:

  • Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử
  • Nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử
  • Các loại hóa đơn điện tử được Chính phủ chấp nhận
  • Nội dung căn bản của 1 hóa đơn điện tử gồm những gì?
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn điện tử hợp pháp và ko hợp pháp
  • Bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy hóa đơn
  • Xử lý sự cố gặp phải của hóa đơn
  • 5 trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hiện nay, theo quy định của cơ quan Thuế, có hai loại hoá đơn điện tử đang được lưu hành đồng thời: Hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Dưới đây là hướng dẫn quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp mà Chính phủ quy định:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

– Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

– Lập, cấp và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

– Xử lý hóa đơn khi có sai xót

– Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Xem thêm: Đừng nhầm lẫn giữa hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Nếu doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp không có mã số thuế, Chính phủ ban hành cách quản ký, sử dụng hợp pháp như sau:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

– Lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

– Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử vào 1/11/2020

Theo Nghị định, Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.

 

 

 

Bình luận Facebook