5 Nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 119 của Chính Phủ

Hoa Don Dien Tu

Hoa Don Dien Tu

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân kinh doanh tự do phải thực hiện đúng một số nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả người bán lẫn người mua hàng hóa, dịch vụ.

5 nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử trong nghị định của Chính phủ

5 nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử được đề ra trong nghị định 119/2018/NĐ-CP đó là:

Thứ 1: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Thứ 2: Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Thứ 3: Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ 4: việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.

Thứ 5: hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

  • Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
    Không bắt buộc có chữ ký số;
  • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Nguyên tắc lập và quản lý sử dụng hóa đơn điện tử

Theo nghị định trên thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ cần thực hiện đúng các nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử. Nhưng trước hết, người dùng cần biết cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Dưới đây là những hướng dẫn cụ thể:

Bước 1: Người dùng tìm kiếm mẫu quyết định áp dụng theo mẫu Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Bước 2: bạn hãy truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục thuế theo mẫu số 01/ĐK-HĐXT. Tiếp theo, doanh nghiệp, cá nhân tiến hành đăng ký các nội dung như:

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng một hoặc nhiều chứng thư số để thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế.

Về phần cơ quan thuế: Khi đăng ký xong, cơ quan thuế sẽ chủ động thông báo tới hòm thư điện tử về việc có chấp nhận hay không việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ cấp tài khoản (tài khoản cấp 1) và mật khẩu cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử cũng sẽ nhận được thông báo theo quy định.

Lưu ý: Một doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng nhiều tài khoản khi truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục thuế (VAN) để tạo tài khoản cấp 2.

Quy Trinh Dang Ky Hoa Don Dien Tu

Quy trình đăng ký hóa đơn điện tử

Truy cập vào website để tìm hiểu thêm các thông tin trong nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử cũng như bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử bạn  nhé.

 

Bình luận Facebook