Nghị định Chính phủ quy định đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

Hoa Don Dien Tu Viettel 1

Hoa Don Dien Tu Viettel 1

Phần mềm hóa đơn điện tử ra đời nhằm mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tự do. Tuy nhiên còn nhiều khách hàng thắc mắc về đối tượng Chính phủ quy định bắt buộc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử. Bài viết sau đây sẽ trả lời câu hỏi trên của khách hàng một cách cụ thể.

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

4 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định của Chính phủ về hóa đơn điện tử:

Đối tượng 1: tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh bán hàng, cung cấp dịch vụ. cụ thể:

Các công ty TNHH, công ty thuộc quản lý của Nhà nước, công ty tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng luật doanh nghiệp, luật tổ chức tín dụng,….

Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật hợp tác xã.

Hộ cá nhân kinh doanh

Đối tượng 2: tổ chức, cá nhân mua hàng hóa và dịch vụ

Đối tượng 3: tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Đối tượng 4: các tổ chức, cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng hóa đơn.

5 nhóm đối tượng được hưởng miễn phí hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

Theo quy định tại Điều 13 NĐ/CP quy định về hóa đơn điện tử, những trường hợp sau đây sẽ được miễn phí và hỗ trợ giá dịch vụ hóa đơn điện tử, bao gồm:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, hay hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới khởi nghiệp theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập. Các đối tượng này sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế trong 6 tháng đầu, 6 tháng sau có thể sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

– Hộ, cá nhân kinh doanh tự do có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực như nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác sẽ được miễn hoặc hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

– Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định.

Hãy bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử từ hôm nay để giảm tải một phần công việc và thực hiện đúng Nghị định của Chính phủ đã ban hành tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh tự do.

Bình luận Facebook