Khi nào được lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?

Lap Hoa Don Khong Co Ma Cua Co Quan Thue

Lap Hoa Don Khong Co Ma Cua Co Quan Thue

Đối với những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sau khi thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Khi nào được lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?

Lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào?

Sau khi gửi yêu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã số thuế thông qua Cổng thông tin điện tử. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sẽ được lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được quy định tại Điều 21 –  Nghị định Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với nội dung như sau:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế.

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

Một số lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Khi thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sẽ được cơ quan thuế thông báo về việc được chấp nhận hay không được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 01 ngày.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế.

Trên đây, đã hướng dẫn cách lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào. Để nắm rõ hơn và cập nhật thường xuyên về những quy định hay giải đáp những câu hỏi về lập hóa đơn điện tử, các bạn có thể theo dõi: Tổng hợp nghị định 119 về hóa đơn điện tử Chính phủ ban hành để sử dụng hóa đơn điện tử đúng theo quy định hiện hành nhé.

 

Bình luận Facebook