Hủy bỏ hóa đơn điện tử như thế nào?

Hóa đơn Online

Hóa đơn Online

Trong những năm gần đây, hoá đơn điện tử đang dần trở nên phổ biến. Là một loại chứng từ do người cung cấp sản phẩm, dịch vụ lập ra để ghi chú những thông tin về việc bán hàng hoá theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, còn nhiều người chưa hiểu hết về các dữ liệu của hoá đơn điện tử. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến đề tài hủy bỏ hóa đơn điện tử.

Hoá đơn điện tử là gì? Những thông tin về hoá đơn điện tử

Trong kỷ nguyên số hoá của cuộc cách mạng công nghệ – thông tin, một loại hoá đơn mới đã ra đời và rất nhanh chóng. Nó trở nên phổ biến, được giới chủ doanh nghiệp ưa chuộng, đó là hoá đơn điện tử. Hóa đơn điện tử là một tập hợp các thông tin, dữ liệu điện tử về hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, được khởi lập, hoặc lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử (Điều 8 NGhị định 51/NĐ-CP).
Hóa đơn điện tử có thể được tạo ra hoặc lập, hay xử lý trên hệ thống máy tính của đơn vị kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ. Sau đó được lưu trữ trên máy tính của các bên liên quan đến giao dịch đó, theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Như vây, chúng ta có thể hiểu hoá đơn điện tử là một dạng chứng từ luật định. Nó được lưu trữ trên nền tảng công nghệ số của các thiết bị điện tử – tin học.

Cách hủy bỏ hoá đơn điện tử theo quy định của pháp luật

Hoá đơn điện tử cũng giống như các loại hoá đơn truyền thống, nó có thể được khởi tạo thì khi cần thiết, người dùng cũng có nhu cầu hủy bỏ hoá đơn điện tử. Dưới đây là một số bước để hủy bỏ hoá đơn điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì  cách hủy bỏ hoá đơn điện tử cần tiến hành theo quy trình sau: “Chỉ được hủy bỏ hoá đơn điện tử khi có sự đồng ý và xác nhận của cả hai bên tham gia giao dịch”. Việc huỷ bỏ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận.

Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số… ký hiệu, gửi ngày tháng năm.
Doanh nghiệp cần thao tác với hóa đơn đúng theo quy định của pháp luật. Cảm ơn độc giả đã theo dõi bài viết!!!

 

Bình luận Facebook