banner top chữ ký số Viettel

Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Tải hóa đơn điện tử Viettel của công ty như thế nào?

Các vấn đề về tài chính luôn là mối quan tâm, quan ngại lớn của nhiều cá nhân, công ty, doanh nghiệp...Hiện nay, khi công nghệ số đang dần phát triển vượt bậc ở mọi lĩnh vực thì hóa đơn điện tử được khá nhiều người tìm hiểu và sử dụng. Để nắm rõ được vấn đề tài chính qua hóa đơn điện tử, làm thế nào để tải hóa đơn điện tử Viettel của công ty? Hóa đơn điện tử Viettel là gì? Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel luôn dẫn đầu trong lĩnh vực thông tin viên...

Cách tra cứu hóa đơn điện tử Viettel nhanh gọn, chính xác

Công nghệ số đang ngày càng phát triển, cuộc sống hiện đại của con người vì thế cũng ngày càng dễ dàng và tiện lợi hơn nhờ nhiều dịch vụ hữu ích. Sử dụng hóa đơn điện tử Viettel sẽ giúp giao dịch của bạn thuận tiện và bảo mật cao ở mọi lúc mọi nơi. Dưới đây là thông tin về cách tra cứu hóa đơn điện tử Viettel chính xác và nhanh gọn dành cho bạn.  Hóa đơn điện tử Viettel là gì? Hóa đơn điện tử Viettel được cung cấp dịch vụ  bởi tập đoàn viễn thông...

Hướng Dẫn Sử Dụng Các Chức Năng Của Hệ Thống Hóa Đơn Điện Tử Cho Admin Chi Nhánh

I.      Tóm tắt hướng dẫn thực hiện: Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Hóa đơn điện tử với user Admin của Doanh nghiệp (User này được gửi tới email của người dùng khi Doanh nghiệp đấu nối hợp đồng hóa đơn điện tử với Viettel) Bước 2: Người dùng thực hiện khởi tạo thông tin cho Doanh nghiệp, các thông tin bao gồm: Cập nhật thông tin Doanh nghiệp Upload file Chứng thư số của Chi nhánh Khai báo Loại hóa đơn của Chi nhánh Chọn Mẫu hóa đơn cho Chi nhánh Bước 3: Người dùng khai báo Dải...

Hướng Dẫn Chức Năng Quản Lý Hàng Hóa

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khai báo các sản phẩm/dịch vụ của Chi nhánh. Chức năng bao gồm các chức năng sau: Tra cứu Sản phẩm Thêm mới Sản phẩm Cập nhật Sản phẩm Xóa Sản phẩm - Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý thông tin doanh nghiệp/ Danh mục hàng hóa  Hệ thống hiển thị màn hình Danh mục hàng hóa như sau: Hình: Màn hình chức năng Danh mục hàng hóa Chức năng Tra cứu hàng hóa - Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm...

Hướng Dẫn Chức Năng Quản Lý Khách Hàng

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khai báo các khách hàng của Chi nhánh. Chức năng bao gồm các chức năng sau: Tra cứu Khách hàng, Thêm mới Khách hàng, Cập nhật Khách hàng, Xóa khách hàng Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý thông tin doanh nghiệp/ Danh mục khách hàng  Hệ thống hiển thị màn hình Danh mục khách hàng như sau: Chức năng Tra cứu Khách hàng - Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm...

Lập thông báo phát hành – Einvoice Viettel

Chức năng này cho phép Admin doanh nghiệp lập thông báo phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp. Chức năng gồm các chức năng chính: Tìm kiếm thông báo phát hành Lập thông báo phát hành Xem thông báo phát hành Xem file bằng chứng Hủy thông báo phát hành Xem lý do hủy thông báo phát hành Gửi yêu cầu phê duyệt thông báo phát hành Xem lý do không phê duyệt thông báo phát hành Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành  Hệ thống...

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Quản lý dải hóa đơn

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khai báo dải hóa đơn cho Chi nhánh. Chức năng bao gồm các chức năng sau: Tra cứu Dải hóa đơn, Thêm mới Dải hóa đơn, Cập nhật Dải hóa đơn, Khóa/Mở khóa Dải hóa đơn. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý phát hành/ Quản lý dải hóa đơn  Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý dải hóa đơn như sau: Hóa đơn điện tử VIETTEL - Chức năng Tra cứu Dải hóa đơn - Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện...

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Khởi tạo thông tin doanh nghiệp

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khởi tạo thông tin doanh nghiệp. Chức năng gồm 3 chức năng chính: - Cập nhật thông tin doanh nghiệp - Tra cứu chứng thư số - Chọn mẫu hóa đơn Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý phát hành/ Khởi tạo thông tin doanh nghiệp  Hệ thống hiển thị màn hình Khởi tạo thông tin doanh nghiệp Hóa đơn điện tử VIETTEL - Chức năng Cập nhật thông tin doanh nghiệp - Bước 1: Tại bước Cập nhật thông tin chính, NSD nhập các thông tin...

Hóa đơn điện tử VIETTEL – Chức năng quản lý chi nhánh

Chức năng này cho phép doanh nghiệp khai báo các Chi nhánh của Doanh nghiệp. Chức năng bao gồm các chức năng sau: Tra cứu Chi nhánh, Thêm mới Chi nhánh, Cập nhật Chi nhánh, Khóa/Mở khóa Chi nhánh. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý thông tin doanh nghiệp/ Danh mục chi nhánh  Hệ thống hiển thị màn hình Danh mục chi nhánh như sau: Hóa đơn điện tử VIETTEL - Chức năng Tra cứu Chi nhánh - Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc...

Đăng nhập, Đăng xuất, resset & đổi mật khẩu hệ thống hóa đơn điện tử VIETTEL

Chức năng Đăng nhập hệ thống hóa đơn điện tử VIETTEL: - Chức năng này cho phép Người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập và sử dụng các tính năng của hệ thống. - Người dùng truy cập vào link của hệ thống, màn hình đăng nhập sẽ hiển thị như sau: - Bước 1: Trên màn hình Đăng nhập, ND nhập các thông tin hợp lệ: Tên đăng nhập Mật khẩu - Bước 2: Nhấn nút Đăng nhập Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi...


0985.89.89.98