Hóa Đơn Điện Tử Có Cần Đóng Dấu Không?

Hóa đơn điện Tử Có Cần đóng Dấu Không

Hóa đơn điện Tử Có Cần đóng Dấu Không

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp, dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, khởi tạo, lập, quản lí dữ liệu trên hệ thống. Vậy Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không? Hãy cùng tìm hiểu xem nhé.

Hóa đơn điện tử gồm các loại sau: hóa đơn xuất nhập khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng hàng không, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng,…Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật.

Quy định của pháp luật về việc hóa đoan điện tử có cần đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không là còn tùy thuộc vào từng trường hợp theo quy định của phát luật, theo điểm b, khoản 2, điều 5 theo thông tư số 119/2014/TT-BTC thì:
– Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có thể tự tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn, không nhất thiết phải có đóng dấu của người bán, chữ kí của người mua hàng trong các trường hợp như: thanh toán hóa đơn điện, nước, mua các thiết bị viễn thông, các dịch vụ viễn thông, các dịch vụ ngân hàng.
– Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kế toán cần kê khai thuế thì bắt buộc phải kí điện tử hoặc đóng dấu vào hóa đơn điện tử nhận được thì hóa đơn đó mới được coi là hóa đơn hoàn chỉnh và mang tính pháp lí, sử dụng được với cơ quan thuế.
– Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đóng dấu nếu như doanh nghiệp đó tự đủ điều kiện để tự in hóa đơn.

Hóa đơn điện tử có dấu, chữ kí điện tử

Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không còn được quy định trong khoản 5 điều 5 nghị định số 51/2010/NĐ-CP như sau: tổ chức kinh doanh có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn điện tử khác nhau, nhà nước khuyến khích hình thức sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên phải đảm bảo các mặt đúng theo quy định của pháp luật:
– Hóa đơn điện tử phải thể hiện được các nội dung: dấu, chữ kí điện tử theo quy định của pháp luật bên người bán, ngày tháng năm thành lập và gửi hóa đơn. Chữ kí theo quy định của pháp luật về người mua với người mua là đơn vị kế toán.
– Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán, hoặc là các đơn vị kế toán nếu có hồ sơ chứng từ chứng minh việc cung cấp dịch vụ, mua bán giữa người bán và người mua như: hợp đồng, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng, thanh toán, phiếu thu,… thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua mà không cần phải có chữ kí điện tử của bên mua.
– Bộ tài chính sẽ xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện áp dụng của doanh nghiệp để miễn tiêu thức chữ kí điện tử hay đóng dấu của bên mua.

Hóa đơn điện tử không cần chữ kí điện tử

Tóm lại: Hóa đơn điện tử không cần thiết phải có đóng dấu và chữ kí của bên mua và bên bán trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện để in và phát hành hóa đơn không chữ kí, đóng dấu. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp phát hành hóa đơn có dấu và chữ kí thì trên hóa đơn điện tử phải có dấu và chữ kí điện tử.

 

Bình luận Facebook