Hóa đơn điện tử có bắt buộc đóng dấu và chữ ký không?

Chong Lam Gia Hoa Don La Viec Lam Cap Bach Cua Ca Xa Hoi

Chong Lam Gia Hoa Don La Viec Lam Cap Bach Cua Ca Xa Hoi

Hóa đơn điện tử có bắt buộc đóng dấu và chữ ký không? Là băn khoăn của rất nhiều người khi sử dụng hóa đơn điện tử. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp vướng mắc này và những điều mà bạn cần lưu ý về hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử bắt buộc đóng dấu và chữ ký người mua?

 Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn. Không nhất thiết phải có chữ ký của người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

Như vậy thì Nếu doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện tự In hóa đơn thì sẽ không cần phải đóng dấu của người bán và chữ ký người mua .

Nếu doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn mà có chữ ký của người mua thì hóa đơn điện tử  phải có chữ ký

– Điều kiện để DN được tự in hóa đơn  mời các bạn xem tại khoản 1 điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Một số lưu ý về hóa đơn điện tử tại Việt Nam

Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Chính phủ quy định:

“Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa ơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

– Tại điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011. Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung hóa đơn điện tử:

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý phải có các nội dung sau:

– Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán(Điều e).

– Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Căn cứ các quy định nêu trên:

– Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán.

– Hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như:

   + Phiếu xuất kho

   + Hợp đồng kinh tế

   + Biên nhận thanh toán,

    + Biên bản giao nhận hàng hóa,

   + Phiếu thu,…

– Thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định. Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 4, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

Những trường hợp sau không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ nội dung bắt buộc. Trừ trường hợp đơn vị kế toán (người mua) yêu cầu người bán phải lập hóa đơn. Các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Hóa đơn đơn tự in của tổ chức, trung tâm thương mại, siêu thị được thành lập theo quy định pháp luật. Không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, dấu của người bán và chữ ký người mua.

– Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn, không nhất thiết phải có chữ ký người bán;  tên, địa chỉ, mã số thuế và chữ ký người mua.

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn: căn cứ vào đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn và dựa trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp. Cục Thuế sẽ xem xét và có văn bản hướng dẫn. Không nhất thiết phải có tiêu thức”dấu của người bán”.

Hy vọng đã giải đáp được thắc mắc: “Hóa đơn điện tử có bắt buộc đóng dấu và chữ ký không?“của rất nhiều người. Trong quá trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử nếu gặp bất kỳ thắc mắc, khó khăn. Vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất.

Bình luận Facebook