banner top chữ ký số Viettel

Mẫu hóa đơn chuẩn:

− Mẫu hóa đơn bán hàng và biên lai Tải về

− Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện và nước Tải về

− Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng Tải về

− Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu Tải về

− Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác Tải về

− Danh sách mẫu hóa đơn trên hệ thống thật và hệ thống demo Tải về

Tài liệu hướng dẫn tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử:

− Hướng dẫn cấu hình user WEBSERVICE Tải về

− Tài liệu mô tả Webservice Hóa đơn điện tử Tải về

− Danh sách lỗi thường gặp khi tích hợp Tải về

− Example_API Tải về

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý HDDT:

− Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Tải về

Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành HDDT

− Tài liệu thông báo phát hành Tải về

Tool:

Tool ký số: sử dụng Java 7 – 32 bit trở lên Tải về
 

 
 

0985.89.89.98