[Giải đáp] Những loại hóa đơn nào Chính phủ chấp nhận – Xử lý hóa đơn bị sai như thế nào?

Hoa Don Dien Tu Cp

Hoa Don Dien Tu Cp

Bắt đầu từ 11/2018 Chính phủ áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh nhằm mang lại nhiều thuận lợi trong công việc. Nhiều nội dung quan trọng được đề cập đến trong nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong đó, quy định về các loại hóa đơn điện tử được chấp nhận cũng là một nội dung mà các đối tượng nêu trên cần phải biết để tránh sai sót trong quá trình lập hóa đơn điện tử.

Các loại hóa đơn điện tử được Chính phủ chấp nhận

Theo điều 5, chương 1, nghị định số 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử được Chính phủ chấp nhận bao gồm:

– Một: Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Hai: Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Ba: Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Lưu ý: Các loại hóa đơn điện tử trên phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định. Để tránh các sai sót không đáng có, bạn nên tìm hiểu thêm về thủ tục và điều kiện phát hành hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.

Xử lý hóa đơn điện tử bị sai

Trong quá trình làm việc trên phần mềm hóa đơn điện tử, có thể bạn sẽ gặp một số lỗi nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng nhưng đó là điều khó tránh. Vậy khi xảy ra sai sót trong hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tự do cần xử lý như thế nào?. Dưới đây là những cách cụ thể:

– Liên hệ với doanh nghiệp phát hành hóa đơn (bên bán) để xử lý các sai sót của hóa đơn

– Trong trường hợp bạn (là bên mua hàng) cần sử dụng hóa đơn để khai báo thuế, bạn cần phối hợp với bên bán để đưa ra phương án xử lý phù hợp:

  • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và dấu của cả bên phát hành và bên mua hóa đơn điện tử.
  • Lập hóa đơn điều chỉnh khi bên bán đã kê khai thuế cho hóa đơn bị sai sót
  • Lập hóa đơn thay thế khi bên bán chưa kê khai thuế cho hóa đơn bị sai sót
  • Lập hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn bị sai sót rồi sau đó lập hóa đơn mới cho bên mua hàng

Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn hiểu hơn về nghị định mới này cũng như biết cách sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng như nghị định của Chính Phủ.

 

Bình luận Facebook