Brady Tkachuk Authentic Jersey  Bảng giá - Hóa Đơn Điện Tử Viettel

Bảng giá

Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

DT500

410.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 500 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DT2.000

960.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 2.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DT5.000

2.050.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 5.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DT10.000

3.400.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 10.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DT-Max

290.000.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 1.000.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp (Kết nối API)

DA70.000

98.000.000đ/ năm

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 70.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DA200.000

200.000.000đ/ năm

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 200.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DA500.000

375.000.000đ/ năm

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 500.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DA5.000.000

2.000.000.000đ/ năm

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 5.000.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối
Grady Jarrett Jersey