Bảng giá

Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

DT500

410.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 500 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DT2.000

960.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 2.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DT5.000

2.050.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 5.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DT10.000

3.400.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 10.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DT-Max

290.000.000đ

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 1.000.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cho doanh nghiệp (Kết nối API)

DA70.000

98.000.000đ/ năm

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 70.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DA200.000

200.000.000đ/ năm

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 200.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DA500.000

375.000.000đ/ năm

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 500.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối

DA5.000.000

2.000.000.000đ/ năm

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • 5.000.000 hóa đơn
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời
 • Bảo mật tuyệt đối