banner top chữ ký số Viettel

Hóa đơn điện tử đang dần trở thành hình thức hóa đơn phổ biến của hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên để có thể phát hành hóa đơn điện tử các doanh nghiệp cần đáp ứng những điệu kiện như thế nào? Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử cần có những yêu cầu gì?

Điều kiện phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc các doanh nghiệp đang sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
– Doanh nghiệp phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
– Doanh nghiệp cần có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
– Có đội ngũ kỹ thuật, người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

Doanh nghiệp – tổ chức kinh tế phát hành hóa đơn cần thủ tục gì?

Bước 1:  Doanh nghiệp – tổ chức kinh doanh trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải thực hiện ra quyết định (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32/20111/TT của Bộ Tài Chính  ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về nội dung của HĐĐT) dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Bước 2: Trước khi khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử các doanh nghiệp – tổ chức kinh tế phải lập thông báo theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Bước 3: Thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua đến cơ quan Thuế theo đường điện tử.

Lưu ý: Các doanh nghiệp – tổ chức kinh tế sẽ hoàn thành thủ tục giấy tờ ở 3 bước trên và gửi cho cơ quan Thuế cùng một lúc.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng của Viettel

Trong trường hợp nếu cơ quan thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp sau 2 ngày làm việc, thì doanh nghiệp nghiễm nhiên được phép xuất hoá đơn điện tử một cách hợp pháp.

Có thể bạn quan tâm:

Các mẫu hóa đơn điện tử của Viettel

Điều kiện chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử?

Giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp về hóa đơn điện tử năm 2018

Trên đây chúng tôi đã cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện doanh nghiệp – tổ chức kinh tế phát hành hóa đơn điện tử và các bước để hoàn thành thủ tục phát hành hóa đơn. Để được giải đáp các thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số hotline: 0985.89.89.98 hoặc xem chi tiết tại website: http://hoadondientuviettel.com. Hân hạnh được phục vụ!